Și parcă nu-i deloc întâmplător…

Curcubeul era numit în latină „arcus pluvius”, iar vechii greci şi romanii credeau că acest „arc al ploii” este legătura făurită de zeiţa curcubeului, Iris, între muritori şi zei.
Iris” în limba greacă însemna „cerc colorat” şi cuvântul era folosit de asemenea pentru a desemna irisul ochiului sau cercul colorat de pe coada unui păun. De la zeiţa Iris provine şi numele florii de iris, al elementului chimic „iridium” sau cuvântul „iridescent”=”care îşi schimbă culorile”.
Și parcă, astăzi, nu-i deloc întâmplător… Mai ieri, toți desenam curcubeie pe coli albe. Pe trotuare. Peste tot. Și cu-n tremur în mâini, desenam și-n inimă. Devenise un laitmotiv în spatele căruia atârnasem un slogan încurajator ~ Totul va fi bine! De ceva vreme, curcubeul apare pe Cer. Mai des ca altă dată. Parcă-i o continuare a ceea ce s-a întâmplat pe pământ între noi, oamenii. Parcă Preabunul ne-ar îmbrățișa după fiecare ploaie cu-n zâmbet viu colorat și ne-ar spune: “Nu vă temeți! Sunt mereu aici și vă veghez!” Cât de mare și bun ești, Doamne! Și câte minuni săvârșești printre noi! În Biblie, Domnul Dumnezeu a zis către Noe: „Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori, Şi-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura.Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!” Şi iarăşi a zis Dumnezeu către Noe:„Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între Mine şi tot trupul care este pe pământ”. – Facerea (Geneza), cap. 9.

Așadar, indubitabil, Totul va fi bine!